تشک هتلی : تشک هتلی طبی فنری به لحاظ فنر به دو دسته تقسیم می شود : ۱- فنر متصل ۲- فنر منفصل

تشکی در هتل ها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد تشک طبی فنری (متصل) می باشد که دارای لایه بندی های داخلی مختلفی می باشد.

تشک استاندارد هتلی

نمونه مدل تشک استاندارد هتلی

نمونه مدل تشک استاندارد هتلی 

نمونه مدل تشک استاندارد هتلی

 

نمونه مدل تشک استاندارد هتلی 

نمونه مدل تشک استاندارد هتلی

نمونه مدل تشک استاندارد هتلی 

نمونه مدل تشک استاندارد هتلی

نمونه مدل تشک استاندارد هتلی 

نمونه مدل تشک استاندارد هتلی

 

هتل پارس مشهد - گروه تجهیزات هتلی سحاب 135

تشک استاندارد هتلی-هتل پارس مشهدتجهیز شده توسط گروه تجهیزات هتلی سحاب ۱۳۵

هتل سینا مشهد - گروه تجهیزات هتلی سحاب 135

تشک استاندارد هتلی – هتل سینا مشهد تجهیز شده توسط گروه تجهیزات هتلی سحاب ۱۳۵

هتل مدینه الرضا - گروه تجهیزات هتلی سحاب 135

تشک استاندارد هتلی – هتل مدینه الرضا تجهیز شده توسط گروه تجهیزات هتلی سحاب ۱۳۵

 

هتل میثاق - گروه تجهیزات هتلی سحاب 135 (1)

تشک استاندارد هتلی- هتل میثاق تجهیز شده توسط گروه تجهیزات هتلی سحاب ۱۳۵

انواع محافظ تشک : ۱- محافظ تشک لایه دار ۲- محافظ تشک صد درصد ضد آب

محافظ تشک لایه دار از الیاف و پارچه به همراه دوخت درست شده است که محصول کاملا ایرانی حدود ۶۰% از نفوذ آب به تشک جلوگیری میکند و باقطر تقریبی ۳ الی ۴ سانتی متر می باشد.

و اما محافظ تشک گزینه ۲ یا همان ۱۰۰% ضد آب فقط نوعی پارچه است بدون هیچ الیاف و دوخت. لازم به ذکر است این نمونه، ایرانی و با قطری ببسیار کم است.

محافظ تشک ضد آب

محافظ تشک ضد آب

محافظ تشک ضد آب

محافظ تشک ضد آب

محافظ تشک

محافظ تشک

محافظ تشک

نمونه مدل محافظ تشک

تشک

محافظ تشک ضد آب