انواع  پرده هتلی ، پرده یکی از متریالهایی ست که در بحث زیبایی اتاق بسیار موثر است و به کامل شدن اتاق هتلی کمک میکند.
پرده جدا از موضوع زیبایی به کنترل نور اتاق هم کمک میکند که مهمان خیلی راحت در روز بتواند برای استراحت ، اتاق خود را تاریک نماید که این موضوع در استاندارد هتلی هم آمده است.
پرده هتلی از موارد زیر تشکیل شده است:
۱-پشت پرده ای یا بلک اوت
۲-تور یا حریر که طرح دار یا ساده باشد
۳-دستک مخمل یا ساتن که میتواند طرح دار یا ساده باشد که درمدلهای مختلف نصب بشود.
تمامی موارد بالا هم ایرانی درجه یک و هم ترک میباشد.

برای دیدن عکس در ابعاد کامل، روی عکس ها کلیک کنید.